photo-credit: Petter Lehto

 

 

 

Means of transport, 2012, mixed media.

Wolfgang Schivelbusch beskriver i sin bok Järnvägsresandets historia (1977)  järnvägens påverkan på människans psyke och upplevelse av verkligheten, tid och rum. Utställningens titel, Means of transport, refererar till just järnvägen som kan uppfattas som ett viktigt steg mellan natur och civilisation, konkret mellan häst och maskin.

Hem