LAC , 2009, video-loop, ca. 4min.

Två personer ombeds att läsa upp en dialog i naturen, med megafon. Dialogen består av ljudfilerna, de sk. lac-banden, som spelades in på natten den 28 februari 1986 då Olof Palme mördades. Dialogen utväxlas mellan de berörda parterna: polisen, sjukvårdpersonal, länskommunikationscentralen osv.

 

Hem