Rätten till information, 2009, video, 4.08 min

 

I Rätten till information ser vi en ung man som i ett snötäckt landskap i utkanten av civilisationen som ropar ut börskurser i megafon. Denna malplacerade bakgrund väcker frågor kring ett samhälles konstruktion och ett ekonomiskt system som är satt ur system utan åhörare. Det blir en absurd och ironisk kommentar till vår samtid. Enligt Andersson är hans utgångspunkt människan och dennas behov av kontroll, hur man väljer att läsa av världen, hur man katalogiserar, strukturerar, för att göra sin omgivning fattbar. Titeln på verket syftar på att om man har en rättighet till något innebär det även att man har en skyldighet till något. Så verket skulle kunna heta ”Skyldighet till information”. Andersson väcker indirekt frågan vilken skyldighet till information har man. Och vilken information gäller det?

 

Liv Stoltz, Aura Seikkula, Fotografi: nu 2009.

 

Hem